ACADEMY

INSTRUCTORS

ANFY HU

BELLA YANG

CHRISTEN PAN

STUDENTS

CISSY SHI

CLAIRE  SHEN

ELVA DENG

FAN WU

JING LI

LAURA LIU

MICHELLE ZHENG

ROSA HU

SALLY WANG

SELENA KANG

SHARON WANG

VITA ZHANG

WING  HU

YIHAN  CHEN

YOLANDA  WAN

ZOE ZHAO

GEORGE FANG

JASON

JIM LIU

NIC NI

SEAN HA

WEIJIE CHEN

 

Copyright 2016 - Retune Modeling retune.c | All Rights Reserved

Created by Fish and Soda Company

 

retune.ca

Fish and Soda Company